Parteneri

Rumanienhilfe Malans

Instituţia Prefectului- Judeţul Cluj

Primăria Municipiului Cluj Napoca

Asociaţia filantropică medical creştină Christiana

Habitat for Humanity

Scopul nostru

Scopul ASOCIAŢIEI "INIŢIATIVA MALANS" este desfăşurarea de activităţi umanitare menite să amelioreze starea de săracie şi să îmbunătăţească condiţiile de trai a categoriilor de persoane defavorizate sau nevoiaşe, indiferent de vârstă, aflate sau nu în îngrijirea instituţiilor de ocrotire socială, precum şi a persoanelor interesate în legatură cu aceste activităţi,inclusiv prin distribuirea de ajutoare materiale provenite din donaţii din ţară şi străinatate..

Contact

mail: initiativamalans@gmail.com

Asociatia "Initiativa Malans" Cluj Napoca

Cod fiscal: 18662493

Certificatul de inregistrare: 71 din data de 08/05/2006 ,

Ofertă

Beneficiarii Asociaţiei INIŢIATIVA MALANS sunt: grupuri dezavantajate de persoane (diferite de minorităţi culturale),copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi fizice şi somatice,familii monoparentale, persoane afectate de violenţă în familie, persoane fără adăpost, persoane cu nivel de trai scăzut, persoane fără venituri sau cu venituri mici şi foarte mici,şomeri,alte categorii de persoane cu nivel de trai scăzut, instituţii de ocrotire socială şi de invăţământ, spitale, sanatorii, organizaţii care au activităţi în domeniul protecţiei sociale. Poate beneficia de ajutorul asociatiei orice persoana fizica sau institutie care se incadreaza in una din categoriile mai sus amintite. Ajutorul acordat poate consta în sume de bani pentru diverse nevoi de importanţă majoră sau de subzistenţă, donaţii in bunuri, alimente sau alt tip de ajutor, in funcţie de nevoile beneficiarului si posibilitatile asociatiei.

Resurse

Asociaţia "INIŢIATIVA MALANS" din Cluj Napoca a fost infiinţată in anul 2006 în urma asocierii persoanelor interesate în ajutorarea categoriilor defavorizate de persoane, a familiilor nevoiaşe , a instituţiilor de învăţământ şi ocrotire socială, a altor organizaţii care se preocupă sau dezvoltă proiecte de ajutor umanitar. Asociaţia este sprijinită material şi finaciar de o organizaţie similară din Elveţia, Rumänienhilfe Malans. Toţi membrii asociaţiei activează voluntar, fără remuneraţie. Programul de lucru este flexibil, în funcţie de volumul de activităţi. Până în prezent am acordat ajutor materiale din donaţii materiale din Elveţia şi / sau financiar unui numar de peste 50 de familii şi a nenumarate persoane şi instituţii din Cluj Napoca şi de pe raza judeţului Cluj. Persoanele care au beneficiat de sprijinul nostru sunt la randul lor implicate în activitatea asociaţiei, aducându-şi aportul la bunul mers al asociaţiei.

Proiecte

Donaţii în bunuri către persoane fizice şi instituţii de ocrotire socială, unităţi de învătământsau de ocrotire socială

Ajutor financiar pentru renovare şi/ sau cumpărare, construire de locuinţe.

Ajutor financiar pentru alimente, medicamente, prevenire abandon şcolar, spitalizare, recuperare sau lucrări stomatologice, etc.